q-ball technology

invite infinite dynamic balance into your life


De Q-ball Infinite Equilibrium Remembrance Device


De Q-ball heet voluit Q-ball Infinite Equilibrium Remembrance Device. Het Engelse woord ‘remembrance’ is gekozen omdat de Q-ball een energieveld neerzet dat niets van zijn eigen kracht weggeeft en het daardoor ook niet verliest. Het is een oneindig stabiel veld dat  de polariteit omvat en dat jou in staat stelt om die oneindige balans en stabiliteit in jezelf te herinneren. Bovendien refereert het aan het woord ‘membraan’, een selectieve barrière die bij goed functioneren precies weet welke stoffen en energieën er wel door mogen en welke niet. Door je de natuurlijke dynamische staat van jouw vele membranen te her-inneren, lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel, word je naar een bewustzijnsniveau gebracht dat voorbij gaat aan de polariteit.

Met perfect functionerende membranen is er namelijk geen noodzaak meer om binnen te laten wat je niet dient of weg te geven wat je voor jezelf wilt houden. Daardoor vervalt de behoefte om jezelf te verweren, verdedigen, weg te geven of te verliezen aan een ander of in een situatie en dus ook de behoefte om wat dan ook als goed of slecht te beschouwen. In plaats daarvan ga je naar een natuurlijke en dynamische staat van balans die precies overeenkomt met wie jij op dat gegeven moment bent of kiest te zijn. Dit in tegenstelling tot een vorm van statische balans waarin je steeds maar rond blijft gaan in dezelfde cirkel waarin je eindeloos de balans tussen positief en negatief (yin & yang) probeert te behouden of herstellen.

Geheel in overeenstemming met de wet van de vrije wil zal deze energie nooit een verandering opdringen of forceren op welk niveau dan ook. Het fungeert simpelweg als een doorlopende uitnodiging voor het herstel van balans in jezelf als je daarvoor kiest. Maar het is zeker geen passieve energie. Door de balans te herstellen op die niveaus in jezelf die er klaar voor zijn ontstaat een hernieuwde balans in je hele wezen. Hierdoor kunnen andere delen van jezelf die nog vastzitten in een statische balans (een gewicht vasthouden is bijvoorbeeld een statische balans. Je spieren compenseren wel zodat je in balans blijft maar hoe langer het duurt hoe zwaarder het wordt) ineens dynamisch worden doordat ze zich aanpassen aan de nieuwe situatie terwijl dat daarvoor niet nodig was. De Q-ball nodigt uit voor een dynamische reis naar balans, helderheid en harmonie op weg naar een plaats in jezelf waar oordelen simpelweg overbodig zijn. Veel plezier met de Q-ball!

Waarschuwing: Q-balls niet in direct zonlicht plaatsen. De bol werkt als een prisma en kan zo brandgevaar opleveren. Uit de buurt houden van kleine kinderen die ze mogelijk in kunnen slikken.